Femkanten og Hjertets intelligens
Jes Bertelsen har utviklet pedagogikken om Femkanten og Hjertets intelligens. Som i kombinasjon med Jungs psykologi, bygger våre kurs og utdannelser på.

Femkanten er basert på å trene på indre kontakt, hvor oppmerksomheten på kropp, pust, hjerte, det kreative og selve bevisthetsaspektet danner grunnlaget for en fordypet kontakt med oss selv.

Les mere i Et essay om indre frihed, Jes Bertelsen og på www.vækstcenterets.dk

FEMKANTEN_061215_HELHED_Upile-kopi