Diplomering

For deg som utdannet deg ved Sattva Kunstteraputisk Institutt.
Retten til å Diplomeres tapes når det er gått to år siden siste samling.
Det innebærer at du skal ha avtale om diplomering med oss og levert praksistimer innen to år utløper.

Har spørsmål om diplomering ta kontakt med Therese på epost eller ring +47 928 31 189Gjelder for tidligere studenter ved Sattva Kunstterapeutisk Institutt t.o.m kull 22.

  1. Tilstedeværelse på 11 samlinger.
  2. Innlevert og mottatt veiledning på minst 10 rapporter i tilknytning til samlinger.
  3. Dokumentasjon på mottatt veiledning under utdanningen. Minimum 25 klokketimer.
  4. Godkjent hovedoppgave. Omfang 45-50 sider (12.000-14.000 ord pluss 10-12 sider kreativt arbeid).
  5. Godkjente praksisrapporter basert på 100 timer praksis.
  6. Mottatt veiledning fra Institutt for Kreativ Utvikling på praksisrapporter og under hovedoppgave-prosessen. Minimum 16 klokketimer.
  7. Diplomerings-møte etter innlevert hovedoppgave godkjent av Institutt for Kreativ Utvikling.

Før diplomeringsprosessen påbegynnes, vurderer Institutt for Kreativ Utvikling hver enkelt students egnethet og evne til å praktisere kunstterapi i møte med mennesker. Dersom student ikke vurderes som egnet, kan Institutt for Kreativ Utvikling nekte vedkommende å påbegynne arbeidet med praksistrening og hovedoppgave.

Dette gjelder også studenter som har fullført utdanningen og formelt sett oppfyller kravene til å starte på diplomeringsprosessen. Instituttet vil i dialog med den student det gjelder søke å finne individuelle og gode faglige løsninger for å diplomere.

Institutt for Kreativ Utvikling har på like vilkår som student i diplomerings-prosess, rett til å avslutte diplomeringen med student uten begrunnelse.

Det kan søkes om utsettelse pga uforutsette livssituasjoner; sykdom, svangerskap osv.

Fullført og godkjent diplomering gir rett til å bruke: "Kunstterapeut diplomert ved Sattva Kunstterapeutisk Instiutt" eller "Kunstterapeut diplomert ved Institutt for Kreativ Utvikling".