painting-911804_1920-e1612673552667

IKU for kreativ intelligens!

Sattva Kunstterapeutisk Institutt er fra 2021:

IKU - Institut for Kreativ Udvikling

Samtidig med navne endringen har vi fornyet våre kurs og utdannelser til en mere bæredyktig form med en kombinasjon av fysiske samlinger, live online undervisning og online moduler.

Kreativitet som ressurs!

Bakgrunn

Instituttet har siden etablering i 1985 undervist i kreativitet sammen med oppmerksomhet og empati med fokus på medfødte ressurser forbundet med personlige kompetanser, som åpner for meningsfulle muligheter i liv og arbeid. Vi har siden 1996 utdannet over 250 kunstterapeuter i prosessorientert jungiansk kunstterapi. Les om vår nye grunnutdannelse i Kunstterapi og Mindfullness.  Som påbygning har vi tilbudt Videreutdanning i kunstterapi for 5 kull. Tidligere elever som oppfyller vilkår kan Diplomeres.

Vi har over 20 års gjennomgående erfaring i å støtte mennesker i vekst og fordypning ved å etablere tillit til kreativiteten som iboende ressurs. Våre kurs og utdannelser har dette elementet i hovedsetet. Kreativitet gir næring til vekst, er forløsende, meningsfull og skaper sammenheng mellom mennesker.

Instituttet har i alle år vært idemessig knyttet opp mot Carl Gustav Jungs psykologi og livsholdning. Men også andre av dybdepsykologiens pionerer. I tillegg bruker instituttet mindfulness og meditasjon som et bærende element i utdanning og kurs fra mange års trening i meditasjon hos Jes Bertelsen.

Vi fokuserer på ressurser, glede og kreativitet som fundament i all utvikling og vekst!
Samhørighet og indre autoritet i samspill med viljen til å bruke egne ressurser og skaperkraft er det som gir oss mening og retning i livet!

Det er kreativiteten sammen med en bevist våken vennlighet som danner basis for at skaperkraften skal kunne vise oss våre unike potensial.

Kontakt til egen kreativitet trenes gjennom tegning, maling, collage, tekst, lyd, bevegelse, ro og stillhet. Eleven oppfordres til å undersøke hvor og hvordan fornemmelsen av flyt og inspirasjon åpner seg. Målet er å erkjenne og ta ansvar for egne evner og ressurser.


9-90550_painted-hand-prints-png-transparent-png-860w-838h