Referanser

Institut for Kreativ Udvikling
Silje - Deltaker på Trening i Kreativ Utvikling kull 1

“Trening i Kreativ Utvikling har gitt meg mer tro på meg selv og egne ressurser.
Jeg synes det viktigste for meg var å tørre å åpne seg opp for meg selv og andre og det å dele utrykk med hverandre i sårbare situasjoner. Å jobbe med drømmer, mitt indre barn og mitt eget selvbilde har vært viktig for meg under treningen.
Jeg føler jeg har hatt en god selvutvikling gjennom dette året. Jeg er mer trygg på meg selv og har også lært meg gode metoder om hvordan jeg kan jobbe kreativt med vanskelige ting. Jeg har nå etter året hos dere hatt min første separat utstilling som ble veldig bra mottatt. Solgte 11 bilder på vernissasjen. Hadde jeg aldri våget for et år siden. Tusen takk for et lærerikt og bra år sammen med dere.”

Deltaker på Trening i Kreativ Utvikling kull 1

Institut for Kreativ Udvikling
Deltaker på Trening i Kreativ Utvikling kull 1

“Jeg opplever en større bevissthet rundt mitt eget vesen og en trygghet i hvem jeg er, og min rett til å være det i forhold til andre. En vedvarende oppmerksomhet på mine egne grenser og hva som er riktig for meg uavhengig av andres mening har bidratt til denne tryggheten. En større tillit (og nysgjerrighet på) til egne ressurser og hva jeg kan bringe av verdi ut i verden. Det har ført til at jeg i større grad står for mine egne valg og stoler mer på meg selv, jeg er ikke så avhengig av hva andre mener men finner min egen trygghet i hva jeg faktisk selv ønsker.

Som kunstner har treningen gitt meg større tillit til det kunstneriske, at det er et språk som kommer fra et sted, et sted som har betydning ut over en selv som person. At det kunstneriske er en formidling av dyp erfaring og at denne erfaringen er noe som er viktig å kommunisere ut til andre fordi det kan støtte deres erkjennelser på et dypere og mer ubevisst plan.

Treningen har gitt meg økt bevissthet og fokus rundt egne prosesser. Den har gitt meg mange hjelpemidler og verktøy som jeg kan fortsette å bruke i min individuelle praksis fremover.
Meditasjon/healing øvelsene har vært en ny erfaring for meg og disse vil jeg fortsette med fremover. Der har oppstått veldig overraskende bilder og impulser i meditasjonen, som noe som henger sammen med drømmearbeidet som jeg gjør regelmessig. Jeg føler at der har skjedd mye healing gjennom øvelsene og at dette på en mild måte har myknet opp ganske stivnete mønstre i sinnet, og gitt meg adgang til dypere erkjennelser. Så for meg har healing meditasjonen sammen med arbeidet med drømmer vært den mest effektive måten å komme i kontakt med det ubevisste.”

Institut for Kreativ Udvikling
Kari - Kunstterapi Utdannelse

“Hva er den største forandringen, som utdannelsen i kunstterapi har gitt deg?
Det å avdekke livsmønstre som var begrensende for meg, forstå betydningen av barndommens opplevelser og "barnesår", og den innvirkning disse har gjennom livet. Gi slipp på det som ikke kan endres og ta eierskap over min egen historie. Det å bli kjent med skyggesidene mine. Drømmenes betydning, lære å tolke og forstå hva de forteller - hvor jeg befinner meg i meg selv... Og ikke minst det å bli kjent med min kreativitet, og tro på meg selv.

Hva synes du har vært det viktigste for deg i utdannelsen i kunstterapi?
Det var en viktig del av utdannelsen å få bearbeide sår fra barndom og forsones med den. Det var en viktig del av selvutviklingsprosessen. Det å kjenne på den gode fellesskapsfølelsen, jeg var ikke alene, og hvor det var trygt å løfte frem livshendelser og vise sårbarhet. Ingenting var for lite eller for stort til å løfte frem i lyset. Alle følelser kunne få utløp, og det uten å kjenne på skamfølelse. Etter hvert ble det viktig med fokus på ressursene i meg, og bli kjent med dem, det å tro på meg selv og mine muligheter.

Hva annet har vært viktig med utdannelsen i kunstterapi?
Meditasjonspraksisen Energiøvelser Kroppsbevissthet ”

Kunstterapi Utdannelse

Institut for Kreativ Udvikling
Brit - Kunstterapi Utdannelse

“Hva er den største forandringen, som utdannelsen i kunstterapi har gitt deg?
Å stå opp for meg selg, være tryggere på at den jeg er er bra nok. Lytte til hjertet , og at for å ta vare på meg selv må jeg " kutte ut" noen, sjøl om det oppleves smertefullt

Hva synes du har vært det viktigste for deg i utdannelsen i kunstterapi?
Det viktigste var å lære/ og å klare å ta til meg det lille barnet. Ta vare på det, være god mot den lille jenta. Lytte til hjertet, kjenne etter hva som riktig for meg.

Hva annet har vært viktig med utdannelsen i kunstterapi
Være i en sammenheng der alle vi som var der ville hverandre godt. Gruppeprosessen .Vi var en del av hverandres liv. . Å etter hvert skjønne mer av alkimprosessen.,å jobbe med min egen kolbe, male bildet mitt . Å skjønne at jeg var ganske barnslig, glad i å leke. ”

Kunstterapi Utdannelse

Institut for Kreativ Udvikling
Anne Berit - Kunstterapi Utdannelse

“Hva er den største forandringen, som utdannelsen i kunstterapi har gitt deg?
Meir kjent med meg sjølv. Meir aksept for det eg ikkje får gjort noko med. Meir trygg når "traumeopplevingane" kjem fordi eg har sett på dei så mange gonger og skjønnar meir av reaksjonane. Lært meg å sjå dei mønstra som ikkje er gode for meg, slik at eg ikkje sitt så fast i dei lenger.

Hva synes du har vært det viktigste for deg i utdannelsen i kunstterapi?
Akseptere og bli meir glad i meg sjølv. Finne kreativiteten og leiken min. Bli tryggare i meg sjølv og i møte med relasjonar.

Hva annet har vært viktig med utdannelsen i kunstterapi?
God veilederar gjennom eit langt løp. Står meir på egne bein og rommar meg sjølv betre. Brukar mindre ressursar fordi eg strevar mindre. ”

Kunstterapi Utdannelse

Institut for Kreativ Udvikling
Jorunn - Kunstterapi Utdannelse

“Hva synes du har vært det viktigste for deg i utdannelsen i kunstterapi?
Det er jo så uendelig mye, utdannelsen vil prege meg for livet. Veldig vanskelig å sette ord på noe spesifikt, det er helheten og hvor fantastisk dere har sydd det hele sammen ved bruk av alle de ulike verktøy og metoder, som gjør det så helhetlig. Tror likevel det må bli meditasjon og energiøvelser, musikk og bevegelse, og deretter kreative uttrykk med akryl og pensel. Men samtidig er malingen også det viktigste, men for meg det vanskeligste, da den er en avkoding som snakker sant. Konklusjonen: DET HELHETLIGE GJORDE DET UNIKT.

Jobbing med drømmer var viktig. Oppbygging med tema/innhold var meget bra. Sattva's kunstterapi var unik.”

Kunstterapi Utdannelse

Institut for Kreativ Udvikling
Egil - Kunstterapi Utdannelse

“Utdannelsen har gitt meg større aksept for meg selv og for andre . Innsikt , tydelighet , gode verktøy til bli mer seg selv. Få det ubevisste til det beviste Sin rolle i familie ,venner , samfunn og universet Bli mer seg selv ”

Kunstterapi Utdannelse

Institut for Kreativ Udvikling
 - Kunstterapi Utdannelse

“Utdannelsen har gitt meg ro, sentrering, trygghet og tillit til prosesser som utfolder seg, evne til å oppdage det. Veien fra hode til hjertet - en integreringsprosess Tillit til felleskap i gruppe, økt bevissthet om det kollektive i eget liv. Støtte til det kreative, mer intuitiv tilnærming til bruk av verktøy, Bevissthet rundt farger symboler. Egenpraksis - meditasjon øvelser selvomsorg veiledning og utvikling i trygge relasjoner ”

Kunstterapi Utdannelse

Institut for Kreativ Udvikling
Ida - Drømmenes Visdom

“Hva er den største forandringen, som Drømmenes Visdom har gitt deg?
Større tillit til at Drømmene er en viktig del av min personlige prosess. En sterkere dragning mot den indre sannheten, bearbeiding av fortiden og mindre frykt for det lyset i meg selv.

Hva synes du har vært det beste med Drømmenes Visdom?
Balansen mellom teori, og kreative og meditative øvelser. Den teoretiske plattformen og læreren som formidler på en grundig og forståelig måte.

Hva annet har vært bra med Drømmenes Visdom?
En varm og tålmodig lærer, som helt tydelig kan mye om dette. En trygg, tillitsgivende gruppe. Fleksibilitet mht samlinger/zoom/Korona, og alt det der. ”

Drømmenes Visdom

Institut for Kreativ Udvikling
 - Drømmenes Visdom

“Hva er den største forandringen, som Drømmenes Visdom har gitt deg?
Før kurset forsøkte jeg å forstå og tolke drømmene mine. Nå har jeg lært å undersøke/møte drømmene på en mer sanselig, kreativ og «feminin» måte.

Hva synes du har vært det beste med Drømmenes Visdom?
Jeg synes at det har vært inspirerende å jobbe kreativt med drømmene i en (fysisk) gruppe. Å dele egne drømmer og prosesser, og å følge de andres, med Kians faglige kunnskap og dyktige coaching av den enkelte, har vært lærerikt og utviklende.

Hva annet har vært bra med Drømmenes Visdom?
Kians faglige kunnskap, forkjærlighet til drømmer og gode formidlingsevne. Hans oppmerksomme nærvær, evne til å se den enkelte og stille gode spørsmål. Kian deler erfaringer med egne drømmer. Zoom møter imellom samlingene.

Hvem vil du anbefale Drømmenes Visdom til og hvorfor?
Folk som er nysgjerrige på drømmer, og har lyst til å lære ulike kreative metoder som kan «åpne» drømmens budskap. ”

Drømmenes Visdom

Institut for Kreativ Udvikling
 - Drømmenes Visdom

“Hva er den største forandringen, som Drømmenes Visdom har gitt deg?
Det har gitt meg en strukturert forståelse av arbeid med drømmer. Drømmene har gitt meg en indre følgesvenn. Det har ført til større kontakt med mitt indre liv og gjennom dette en større bevissthet om samspillet mellom indre og ytre tilstander. Hva bilder GJØR med oss - det var en ny erfaring (eller kanskje glemt?) for meg (selv om jeg er utøvende kunstner og kunstfaglig pedagog) og ga meg et utvidet perspektiv og kompetanse innen for mitt eget undervisnings arbeid.

Hva synes du har vært det beste med Drømmenes Visdom?
Kian er en utrolig god pedagog og klart å "holde" ulike personligheter og tema under en trygg, grense settende og konstruktiv ledelse. Dette er jo et krevende format å arbeide i, mye sårbarhet blir avdekket- spesielt i de fysiske samlingene, men han klarte å samle oss og få en fin gruppe-ånd preget av respekt og empati. Så fint å observere at det er mulig for alle å beholde sin integritet med såpass krevende innhold i en kurs situasjon. Så må jeg også berømme at dere har strukket dere langt, og lengre enn langt for å løse utfordringene under corona og fullføre det som var startet på tross av ytre krise. Dette gir STOR tillit!

Hva annet har vært bra med Drømmenes Visdom?
De fysiske samlingene har uten tvil hatt mest transformasjons potensiale. Vekslingen mellom meditasjon, fysiske øvelser og kreativ utfoldelse sammen med konstruktive oppgaver og god ledelse i prosessene. Møte med andre likesinnete er jo alltid en potensiell sterk driver men krever en klok ledelse som vi fikk i kurset. Den kreative visualisering som er knyttet til innholdet var en ny og interessant måte å arbeide med bilder på, og dette har jeg tatt med meg i mitt videre arbeid med studenter.

Hvem vil du anbefale Drømmenes Visdom til og hvorfor?
Jeg vil anbefale kurset til alle som ønsker å utdype kontakten inn i ens eget sjels-materiale. Også for dem som allerede, som jeg, var inspirert av Jung sin psykolog . den tilnærmingen kurset hadde førte til at man får prøve noen av hans ideer i praksis. ”

Drømmenes Visdom

Design uten navn
Ann-Lisbet
Drømmenes Visdom
Har vært så heldig å ha fått være med på en reise i underbevissthetens landskap gjennom å ha deltatt på Drømmenes visdom. Det har gitt innsikt og inspirasjon både i det daglige og videre i den kunstneriske virksomhet. Kian sitter på mye kunnskap innenfor tema, dette gjør undervisningen både givende og spennende. Kan anbefale på det varmeste å ta et dykk inn i drømmenes visdom.
Design uten navn
Karin
Drømmenes Visdom
Jeg opplevde drømmenes visdom som viktige inn i min individuasjonsprosess, hvor nettopp drøm fikk en overordnet betydning.
Kian er trygg og har en stor kompetanse på drøm, gruppeprosesser og det kreative.


Design uten navn
Grete
Drømmenes Visdom
Undervisningen til Kian snakket inn i en forståelse av drømmer på flere nivåer; mentalt, intuitivt, kroppslig, psykologisk, spirituelt osv. Dette ga en fordypet innsikt i drømmearbeid og at drømmer har flere lag. Det å jobbe med fornemmelsen som satt i kroppen etter en drøm man ikke husket, var overraskende meningsfullt.”
Design uten navn
Anne Berit
Drømmenes Visdom
Veldig god veiledning og formidling og godt planlagte samlingar Trygghet gjennom heile kurset
Design uten navn
Drømmenes Visdom
Jeg synes at det har vært inspirerende å jobbe kreativt med drømmene i en gruppe. Å dele egne drømmer og prosesser, og å følge de andres, med Kians faglige kunnskap og dyktige coaching av den enkelte, har vært lærerikt og utviklende.”
Design uten navn
Drømmenes Visdom
Jeg vil anbefale kurset til alle som ønsker å utdype kontakten inn i ens eget sjels-materiale. Også for dem som allerede, som jeg, var inspirert av Jung sin psykolog . den tilnærmingen kurset hadde førte til at man får prøve noen av hans ideer i
Design uten navn
Drømmenes Visdom
Det har gitt meg en strukturert forståelse av arbeid med drømmer. Drømmene har gitt meg en indre følgesvenn. Det har ført til større kontakt med mitt indre liv og gjennom dette en større bevissthet om samspillet mellom indre og ytre tilstander. Hva bilder GJØR med oss - det var en ny erfaring (eller kanskje glemt?) for meg (selv om jeg er utøvende kunstner og kunstfaglig pedagog) og ga meg et utvidet perspektiv og kompetanse innen for mitt eget undervisnings arbeid.
Design uten navn
Marit
Indre Arbeid: Arketyper
Jeg deltok på «Indre arbeid, arketyper» Veldig bra opplegg, med komprimert teori, og god repetisjon for meg som har tatt hele utdanningsformålet tidligere. Gode kreative øvelser, som ga nye aha-opplevelser. Satte pris på at det er små grupper slik at det er rom for deling og erfaringsutveksling. Deltar veldig gjerne på flere.
Design uten navn
Inger-Marie
Indre Arbeid: Arketyper
Kjempefornøyd med å ha deltatt på kurset drøm og arketyper. Kurset ga ny og viktig innsikt, en innsikt som gir større ro og frihet. Jeg slutter aldri å forundre meg over hvor effektivt denne måten å jobbe på er.
Design uten navn
Kristin
Indre Arbeid: Arketyper
Jeg har deltatt på flere drømmekurs, nå sist var det tema fra Jung knyttet til kurset. Alle kurs, så langt, har vært arbeid med drømmer og bruk av kreativitet inn i det arbeidet. Det er veldig fint å få være del av en gruppe, hvor Kian gjerne har klart å lage en ramme digitalt for deling på en måte som oppleves som trygt. Kurset har en fin balanse mellom femkanten, kreativt arbeid, samtale og teknikker for meditasjon/mindfulness knyttet til drøm. Det er veldig lærerikt!
Design uten navn
Louise
Drømmegruppe
Deltok på drømmetydning online fantastiske metoder og underviser, stor viden om emnet og stor empati og indlevelse”
Design uten navn
Marit
Drømmer og Kreativitet
Enda en gang, oppleve veien ut av/ muligheten istedenfor begrensningene, og oppleve hvordan fargene teksturen gjør meg mer bevisst deler av det underbevisste / evt ubevisste i drømmen viser, så prosessen kan få fortsette. Kursleder er god, rolig, støttende. Å få god nok tid til å fargelegge/ tegne. Liten zoom gruppe. Billig kurs! En annen vinkling vdr drømmer, ikke tolke, men prosessere. Livet er en prosess...og det skal være sant og sikkert ;) Jeg er glad jeg valgte prøve, fine deltakere, som var åpne ærlige. Kursleder som leverte.
Design uten navn
Drømmer og Kreativitet
Kurset har gitt meg verktøy å bruke selv.Det er fint å få jobbe med drømmer over tid og gjentatte ganger. Det er godt å være samlet, være flere. Det gir inspirasjon, og det er lærerikt. 2 timer på Zoom er godt nok! Det gjør det enkelt å delta, og jeg synes det fungerer. Meget bra med et slikt tilbud i disse koronatider der samlinger er utsatt m.v.
Design uten navn
Drømmer og Kreativitet
At jeg nå føler at jeg kan tilnærme meg drømmen på en intuitiv måte. Det ble gitt mange innfallsvinkler, og nå føler jeg at jeg har så mange verktøy, at jeg ved hjelp av egen intuisjon kan jobbe med drømmen på best mulig måte. Dette gjør drømmearbeid mye mer overkommelig. Tidligere kunne jeg kjenne meg overveldet og frustrert, men nå er det en større letthet. Etter kurset syns jeg nå i større grad har en følelse av at drømmene vil meg vel. Tidligere hadde jeg lett for å dømme drømmene som negative. Og at jeg gjennom de kreative prosessene flere ganger kom i kontakt med den rene, uskyldige gleden av å formgi. Jeg fikk også en flyt i arbeidet, som jeg ikke har kjent på lenge. For meg som kunstner, ble det å jobbe med drømmene en inngangsport inn i en større skaperglede og flyt. Noe som er gull verdt, da jeg har følt meg "stuck" lenge. Kurset har gitt meg evnen til å bli mer prosess-orientert, der jeg før var veldig resultat-orientert. Større våkenhet i egne tendenser, som at jeg til tider ruser meg på egne negative emosjoner. Jeg har også i større grad innsett at det jeg har sett på som min største blokkering, kanskje er min største ressurs - tilgangen til det polære. Jeg vil anbefale dette kurset til alle som ønsker større innsikt i eget liv og egne ressurser. Alle som kunne tenkt seg mer balanse i livet.