Modul 3. Kreativitet som psykoterapeutisk kompetanse: Oppstart høst 2026

Praktisk trening som kunstterapeut, individuelle prosesser og faglig fordypning med mulighet til å fullføre hovedoppgaven og Diplomeres som jungiansk kunstterapeut og mindfullness underviser. Intensiv modul over 9 måneder.
Tidligere utdannede kunstterapeuter kan ta Modul 3. for å gjennomføre praksis og diplomeres som jungiansk kunstterapeut.

1.Høstsemester 2026: I november, 4 dagers Fysisk samling fra onsdag kl.18.00 til søndag kl.14/15.00 
- online kvelds undervisning 4 kvelder(2,5 t)

2. Vårsemester 2027:
-Januar: Online helge undervisning fre kl.18.00-21.30 / lør 9.00-13.00 & 15.00-18.00 / søn kl. 9.00 - 14.00
-Online kveldsundervisning  (maks 12 per gruppe) fordelt fra januar-mai 
10 kvelder(2,5t)
-Mars fysisk samling 4 dager fra onsdag kl.18.00 - søndag kl.14.00

3. Sommer seminar juli  2027 fysisk samling 7 dager fra mandag kl.09.00 - søndag kl.14.00

Pris: 22.000,-DKK