Diplomering

5 timers individuell veiledning i hovedoppgave skrivning som kan gjøres i løpet av 3. modul om studenten ellers har fullført modul 1. og 2., samt har 56 undervisningstimer fra selvvalgte online/fysiske kurs ved IKU.

Diplomeringen foregår som en prosess under veiledning, som avsluttes og godkjennes når hovedoppgaven har et sammenhengende godt faglig nivå.

Nærmere informasjon om rammene for selve hovedoppgaven som er på minimum 30 sider, kommer medio november 2024.


Pris: 6.000,-DKK