Diplomering

5 timers individuell veiledning i hovedoppgave skrivning som kan gjøres i løpet av 3. modul om studenten ellers har fullført modul 1. og 2., samt har 48 undervisningstimer fra selvvalgte online/fysiske kurs ved IKU.


Pris: 6.000,-DKK