TRENING I KREATIV UTVIKLING


 

 

 

Neste forløp starter 8. - 14. juli 2024

PÅMELDING


Treningen bygger på vår erfaring med kreativitet som bærende metode for menneskelig utvikling og kommunikasjon, gjennom instituttets utdannelser i kunstterapi siden 1996, samt i en rekke terapi og selvutviklingskurs fundert på kreative metoder.

 

Treningen bringer individuelle ressurser, empati og bevissthet i samspill med det kreative.

 

Dette forløpet erstatter den tidligere kunstterapiutdanningen vår og er et tilbud til alle som ønsker å trene bruk av kreativitet som ressurs for innovasjon, integrasjon og livsutfoldelse. Vi ønsker å formidle en fri kreativitet slik at enhver blir fortrolig med å anvende egne kreative impulser for et meningsfullt liv, både privat og profesjonelt.

 

I en hurtig forandrende verden med store globale utfordringer, er behovet for indre vekst, kreativitet og samhørighet på et mere allment nivå viktig. Vår trening er en mulighet for deg som føler at kreativitet er en avgjørende kompetanse for å håndtere utfordringer, like mye som for å nyte det gode i livet.

HVA FÅR DU UT AV TRENINGEN?
Inspirasjon til å integrere erfaringene i din hverdag, yrkesliv eller karriereretning. 
Kompetanse til å være friere og mere målrettet i din bruk av kreativitet som ressurs i arbeid og hverdag
Evne til å anvende det kreative i en videre forstand.
Erfaring med hvordan du kan kombinere og integrere kreative impulser.
Større toleranse og sentrering i møte med utfordrende situasjoner, både de som er overveldende negative, like mye som de skjellsettende positive.
En nyansert evne til  å hvile i kreative prosesser og den rytme de forutsetter.
Mot til å tørre lytte til nye muligheter, irrasjonelle og kreative valg. 
Økt evne til å lytte til deg selv og ditt indre. Til hva som er vesentlig og hva som gir deg et meningsfullt liv.

 

Treningen varer i 1 år fra 8. juli 2024 til 14. juli 2025, og har følgende struktur:

-To sommerseminar hvor vi møtes fysisk i Danmark. Begge seminarene varer i 7 dager.

-Et fysisk vinterseminar i februar/mars fra torsdag kveld til søndag ettermiddag i Danmark.

-3 online helge fordypninger igjennom høst og vinter.

-20 kvelder med online undervisning i løpet av året.

-Totalt 240 undervisningstimer.

-I tillegg kommer litteraturstudie og eget arbeid med kreative prosesser.

 


 

En samtale om kreativitet mellom forfatter Maja Bohne Johnsen og Therese Falck leder ved Instituttet. Maja er med underviser på Trening i Kreativ Utviklings første sommer samling i 2024.

 

BAKGRUNN

Vi har over 10.000 timer med undervisningserfaring fra utdanning og kursforløp i  Jungiansk kunstterapi og holistisk psykoterapi hvor kreative metoder og mindfulness er i fokus. Vi har også over 30 år med personlig, eksistensiell utvikling i terapi, selvutvikling, meditasjon, kroppsbevissthet, sanselighet, seksualitet og frie kreative metoder. Dette har gitt oss kompetanse og tillit i å fordype nærvær og kreativitet i kriser, i relasjoner og i arbeid. Vår trening er forankret i hverdagens liv og leven.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRENINGEN I KREATIV UTVIKLING
Trening i kreative utvikling inneholder frie, kreative uttrykk i samspill med mindfulness, og C. G. Jungs psykologi og livsholdning. Videre har vi fokus på, kroppslig, sanselig og følelsesmessig nærvær, samt empati og bevissthet om egne ressurser. I treningen er vi også opptatt av å ha med en våkenhet på fellesskapet, i nåtiden og det samfunnet vi lever i.

Undervisnings opplegget er intensivt med en kombinasjon av tre fysiske samlinger og digital online undervisning. Gjennom pandemien har vi tilegnet oss kompetanse på online undervisning og har god erfaring med hvordan vi kan optimalisere dette mediet.

 

Studiet starter med en syv dagers sommersamling fra 8. til 14. juli 2024 i hjertet av Danmark, en halv time med bil fra Billund Lufthavn. Vi holder hus på Sol15, som er Vækstcenterets kurslokaler i Nørre Snede. Fokus på første samling hviler på den imaginære kapasitet og våre medfødte ressurser. Øvelser og kreative prosesser tar utgangspunkt i mindfulness, Jungs Arketyper, bioenergien og sansene. Vi undersøker hvordan farger og symbol påvirker oss og oppdager nye muligheter i møte med ukjente sider av oss selv .


Høstsemesterets kvelds og helge undervisninger på Zoom vil vi fortsette å fordype, integrere og nyansere øvelser og tema fra sommerens samling i Danmark.

Vinter og vårsemesteret introduserer nye metoder i arbeidet med indre og ytre kommunikasjon gjennom kreative undersøkelser og meditative øvelser. Undervisningen er forankret i C. G. Jungs psykologiske forståelse av den personlige og kollektive menneskelige bevissthet, samt Vækstcenter-pedagogikken og Bob Moores energiøvelser.


VINTERSEMINAR I DANMARK 20. - 23. mars 2025.


Fokus på andre sommersamling i 2025 i Nørre Snede 21. -27. juli er den indre partner og helhetens Arketype. Vi undersøker livets dans gjennom kropp og sanser, samt personlighetens premisser for utfoldelse av det som er sant og vesentlig for oss som unike individ.


Se fullstendig program nederst på siden!

 


Det er to hovedaspekt i treningen: 
Selvutviklingsperspektivet, hvor det handler om å erfare og utfolde nye områder av personligheten. Det kan være å utfolde ressurser som selvtillit, kreativitet, uerkjente evner, en trygg seksualitet, sanselighet og intuisjon
.

Spirituell søken eller meningsaspektet handler om menneskets iboende søken etter mening, forbindelse og eksistensielle svar. Lengselen og behov for reorientering vekkes ofte i livskriser og omveltninger. Andre er fra tidlig i livet på søk etter svaret på hvorfor ytre suksess og rikdom ikke gir indre ro og lykke. Vår forståelse av det spirituelle handler om å være i kontakt med oss selv og alt vi opplever så fullstendig som mulig. Et symbol for det kan være C. G. Jung beskrivelse av selvets arketype, som et tre med kronen utfoldet opp i det himmelske og røttene ned det dypeste mørke.

Vår undervisning retter seg ikke mot en spesifikk religiøs tradisjon, men mot det som er felles for alle spirituelle tradisjoner; kjærligheten og medfølelsens kraft, bevissthetens våkne klarhet, sinnets kreative strøm, kroppens sanselige nærvær, seksualitetens potensiale og åndedrettet som forbinder oss med alt levende. Elevenes personlige tro og religiøse retning er velkommen og respektert i undervisningen.

Undervisningen i meditativ mindfulness har til hensikt å etablere et større nærvær i livet, både i arbeid og hverdagsliv. Dette er enkle og åpne meditasjonsøvelser og visualiseringer som baseres på forholdet til og oppmerksomheten på; kroppen, bioenergien, pusten, det empatiske, den kreative impuls og selve våkenheten eller det nøytrale nærvær. Jes Bertelsens Empatistjerne/pentagram, Bob Moores energiøvelser og SE er blant kildene til øvelsene vi underviser i.

Det terapeutiske området som henviser til arbeid med biografiske sår og traumatiske opplevelser vil naturligvis berøres og aktiveres. Derfor vil kreative, psykosomatiske og mindfullness metoder i relasjon til sjokk og traumer være integrert i undervisningen når det er naturlig, selv om treningen ikke har dette som fokus .

Undervisningen er tilrettelagt slik at den enkelte deltaker gjennom egen erfaring med det prosessorienterte arbeidet etablerer en nyansert forståelse av sentral terminologi og teori i Jungiansk psykologi, østlig forståelse av bioenergi og mindfullness.

Mindfullness anvendes blant annet for å forstå og iaktta kreativiteten slik den uttrykker seg gjennom tanker, følelser, fornemmelser, inspirasjoner, fantasier, drømmer og lengsler.

Treningen fokuserer på kreative uttrykk med medier som penn og papir, oljekritt, maling, foto, stoff, naturmaterialer, kroppen mm. Treningen foregår både individuelt og i gruppe prosesser.

Metodene som benyttes er dybdespykologiske meditasjoner, arbeid med og forståelse av farger og symbol, drømmer, aktiv imaginasjon, psykologisk alkymi, kroppssegment/chakra-orientering, mindfulness, inquiery, energiøvelser, dans, enkel yoga/chi gong og somaticbodywork.

Metodene og de kreative teknikkene fungerer som hjelpemidler til å uttrykke og oppdage hvor den enkelte er i sin prosess.

Vi gjør oppmerksom på at det ikke er undervisning i kunstneriske teknikker. Det er enkel og fri kreativ utfoldelse uten krav eller fokus på resultat!

HVEM ER TRENINGEN FOR?
Treningen er utviklet for alle som arbeider direkte eller indirekte med og for mennesker. Uansett om det er innenfor privat eller offentlig sektor. Med friske eller syke. Barn, unge, voksne eller eldre. I salg, skapende produksjon, undervisning eller helse og omsorg. Kreativitet som utviklende og forbindende ressurs hjelper oss å skape rom for empati, utvikling og integrasjon på tvers av kjønn, alder og kultur.

Treningen er også for kunstnere som ønsker å forfine evnen til å formidle dybden og nerven i profesjonelle kunst prosjekt, og ikke minst for å bli tryggere i å bruke sperrer og motløshet som unike muligheter.

Treningen kan gi deg som er i en livskrise den eksistensielle fordypningen som behøves for å  endre kurs i livet.


TERAPI & SELVANSVARLIGHET

Vi gjør oppmerksom på at Treningen er innenfor rammene av selvutvikling, personlig vekst og faglig kompetanseheving. Hele forløpet er formet ut fra at hver enkelt deltager har stabilitet og evne til å bære seg selv, uttrykke egne behov og grenser. Det kan være utfordrende for deg som deltaker når du blir aktivert av intense følelser som de ulike øvelsene kan åpne opp for. Dette er en naturlig del av undervisningen og øvelser som balanserer og gir indre trygghet er inkludert. 
Treningen er ikke et gruppeterapeutisk forløp, hvis det viser seg å være et behov for terapi skal deltageren selv velge en psykolog/psykoterapeut/kunstterapeut for terapeutisk behandling i et tilpasset individuelt forløp ut over selve treningen.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


SUPERVISJON ETTER TRENINGEN?

Etter endt trening kan vi tilby supervisjonsgrupper på Zoom for deg som vil implementere metodene i ditt arbeidsliv og føler du har behov for støtte og tilbakemelding. Dette blir små grupper på 4-6 deltakere.

 

HOVEDUNDERVISERE

Therese Ninti Falck har bakgrunn og utdannelse i meditasjon, Jungiansk kunstterapi, gruppe-psykoterapi, tantra og sexual bodywork, energiøvelser og healing fra Bob Moore og den taoistiske tradisjon. Hennes søken etter et meningsfylt liv er integrert i daglig meditasjons praksis og jevn undervisning fra Vækstcenterets åpne og spirituelle impuls igjennom 25 år, samt jevnlige retreat av kortere og lengre varighet.
Les mer!

 

 


kianKian Sloth Falck har arbeidet med mennesker i over 30 år innen helse, utvikling og kreativitet. Og vært i eksistensiell trening på Vækstcenteret siste 25 år, fastboende siden 2011. Min pedagogiske tilnærming bygger på Carl G. Jungs psykologi og livssyn samt Ira Progoffs arbeid, og er primært basert på et holistisk dybdepsykologisk syn. Jeg har mottatt meditasjons undervisning hos Jes Bertelsen siden 1998 og er autorisert mindfulness instruktør fra Skolen for anvendt meditasjon i Danmark. Les mer!

 

 


GJESTEUNDERVISERE

cecCecilie Jakobsen Cand.polit i pedagogikk fra Universitetet i Tromsø. Diplomert kunstterapeut med videreutdanning fra Institutt for kreativ utvikling. Spesialist i klinisk pedagogikk fra RBUP Sør/Øst. Mange års erfaring fra arbeid i barne- og ungdomspsykiatri og voksenpsykiatri, som lærer/lektor på videregående skole og høgskole- og i eget firma som tilbyder av veiledning og undervisning. I mitt arbeide har jeg vært særlig opptatt av kreativitet i et utviklingsperspektiv, i samhandling og i behandling, fra nyfødt til gammel. Cecilie underviser online våren 2025. Underviser for 2025 kommer.

 

 Skjermbilde 2021-11-02 kl. 14.23.55Maja Bohne Johnsen har skrevet blant annet Vestregata for Hålogaland Teater i 2016, og Alaska for Festspillene i Nord-Norge 2017. Johnsen tok en mastergrad i scenetekst ved Kunsthøgskolen i Oslo 2015–2017. I 2019 hadde hun urpremiere på Operetten om Mack ved Hålogaland Teater. Hun har også vært husdramatiker ved Dramatikkens Hus. For tiden jobber hun med to ulike prosjekter og skal samarbeide med Hålogaland Teater de neste årene. Johnsen har skuespillerutdanning fra USA og hun har gått på forfatterstudiet ved Universitetet i Tromsø. Hun er utdannet kunstterapeut ved Institutt for Kreativ Utvikling. Maja underviser i kreativ skrivekunst og drama på første samling i Danmark 2024.Birgitte Rasmussen bor på Vækstcenteret og er utdannet 5rythms teacher hos Gabrielle Roth i 2008 med etterutdanning i 5Rytmers Heartbeat i 2020. Hun skriver om seg selv på sin hjemmeside https://dans5rytmer.dk ; “Jeg hørte om Gabrielle Roth og de 5 rytmer i 1989. Dybt fascineret begyndte jeg at danse rytmerne i min stue. Først 7 år senere kom jeg med på en 5rytme workshop i Århus, ledet af Ya'Acov Darling Kahn. En helt ny verden åbnede sig og i år 2000 tog jeg til San Fransisco for at deltage i Gabrielle Roths månedslange danseretreat 'On the road' for at fejre årtusindskiftet. Igennem årene har jeg danset mange workshops i Danmark, Europa og USA, samt de ugentlige klasser. I 2008 afsluttede jeg Gabrielle Roths teacher training. Det har været en bevægende og udfordrende rejse, og jeg er lykkelig for at kunne give noget af alt det jeg har fået tilbage. Gabrielle Roth var passioneret danser, og organiserede også danseteater og musik med The Mirrors. Sammen med Gabrielle var dansen intens, passioneret og nærværende med dybt angagerede 'talks' ind i mellem.” LOKALE

Vækstcenterets kurssted Sol15 i Nørre Snede. Med 100m2 kursrom, spiserom og kjøkken. Stedet har en deilig atmosfære og ro fra kurs som bidrar til indre vekst gjennom 10 år.

 

 

 

 

 

 


Datoer for samlinger i Danmark og Online

SAMLINGER I DANMARK, Nørre Snede
Sommersamling 8. - 14. Juli 2024, mandag kl 9:00 til søndag kl.13.45.
Undervisning fra kl. 9.00 til 18.30 alle hele dager. 
Vintersamling 20. - 23. Mars 2025,
torsdag kl.18.30 til kl.21.00. Fredag og lørdag 9.00 til kl.19.30. Søndag kl. 9.00 til kl.13.45.
Sommersamling 21. - 27. Juli 2025, mandag kl 9:00 til søndag kl.13.45.
Undervisning fra kl. 9.00 til 18.30 alle hele dager. 

Pause alle hele dager: kl.13.00 til kl.15.30.

ONLINE UNDERVISNING PÅ ZOOM 2024- Onsdager kl.19.00 til 21.30.
Uke 34 til og med uke 38. En kveld med hel gruppe, samt to kvelder med 1/2* gruppe
Uke 40 til og med uke 45. Tre kvelder med hel gruppe, samt 1 kveld med 1/2* gruppe
Uke 48 og 49. En kveld med 1/2* gruppe.
Totalt 8 kveldsundervisninger hvorav 4 er med halve* gruppen
* gruppen deles i 3, med en ekstra kveld ved 15 til 18 deltagere

ONLINE UNDERVISNING PÅ ZOOM 2024 - Helg fra fredag kl.19.00 til søndag kl.15.00.
27. - 29. september.
22. - 24. november.
Fredag 19.00 til 21.30, lørdag kl. 10.00-13.00 og 15.00 til 18.00. Søndag 10.00 til 15.00 (pause ca. kl 12.00-12.45).

ONLINE UNDERVISNING PÅ ZOOM 2025- Onsdager kl.19.00 til 21.30.
Uke 2 til og med uke 8.
Uke 10 til og med uke 15.
Uke 18 til og med uke 20.
Uke 21 til og med uke 25.
Totalt ca. 12-14 kveldsundervisninger hvor 3-6 kvelder vil være i delt gruppe.

ONLINE UNDERVISNING PÅ ZOOM 2025 - Helg fra fredag kl.19.00 til søndag kl.15.00.
24. - 26. Januar 2025
Fredag 19.00 til 21.30, lørdag kl. 10.00-13.00 og 15.00 til 18.00. Søndag 10.00 til 15.00 (pause ca. kl 12.00-12.45).

ONLINE UNDERVISNING MED GJESTELÆRERE PÅ ZOOM 2025- Onsdager kl.19.00 til 21.30.
April/Mai: hver onsdag 4 uker - Gjestelærer underviser.
Mai/Juni: Hver onsdag i 4 uker - Gjestelærer underviser.

OVERNATTING
Det er mulig å leie rom hos fastboende på Vækstcenteret. Fra DKK 250,- til 400,- pr. natt. Enkelt eller dobbeltrom. Eller

KAFFE/TE OG LUNSJ
Kaffe og te er inkludert i prisen. Det vil være

mulig å bestille felles lunsj hvis det er mange nok som ønsker det. Det er 5 minutters gange til Rema og Brugsen.

 
TRANSPORT - FLY - TOG
Nørre Snede ligger 30 minutter fra Billund lufthavn, 15 minutter med bil fra Thyregod togstasjon og 30 minutter med bil fra Vejle togstasjon.

KOSTNADER
For online undervisning og undervisning i Danmark samt materiale som er tilgjengelig på sommersamlingene. Beløpet dekker ikke kreativt materiell til online undervisning eller reise, kost og losji på sommersamlinger.

DKK 25.900,- Du får spesialpris ved deltakelse på Kreativ Flyt.

Påmelding

Hos Institut for Kreativ Udvikling kan du helt omkostningsfrit dele din betaling op over 6, 12, eller 24 måneder. Der er ingen gebyrer, renter eller udbetaling og samlet set betaler du kun det lånte beløb tilbage – altså det samme som kontantprisen.

Det er plass til 18 deltagere.