Bli med på et år med kunstterapi, kreativ selvutvikling og mindfulness i fokus

 

Det skapende i oss har kraften til å åpne for glede, frihet og følelse av mening!

Les om Kreativ Flyt: intro kurs!

 

Bli med på et år med kunstterapi, kreativ selvutvikling og mindfulness i fokus

Det skapende i oss åpner til frihet og følelse av mening!

Bli med på intro kurs til vår frittstående Trening i Kreativ Utvikling - modul 1. i utdanningen!


 

 

TRENING I KREATIV UTVIKLING

Neste forløp starter 8. - 14. juli 2024

PÅMELDING

Treningen bygger på vår erfaring med kreativitet som bærende metode for menneskelig utvikling og kommunikasjon, gjennom instituttets utdannelser i kunstterapi siden 1996, samt i en rekke terapi og selvutviklingskurs fundert på kreative metoder.

 

Treningen bringer individuelle ressurser, empati og bevissthet i samspill med det kreative i en vid forstand slik at du kan være mere trygg, tolerant og fleksibel i livet.

 

Dette ettårige forløpet gir deg den mest sentrale pedagogiske og praktiske del i kunstterapi utdanningen vår.

Du får en anvendelig kompetanseheving som kan intergeres på mange måter ut fra egen praktisk og faglig bakgrunn.

 

Trening i Kreativ Utvikling, som også er den frittstående 1.modulen i vårt utdannelses forløp, er en intensiv trening for alle som ønsker å integrere det kreative som ressurs!

 

Dette er både for deg som allerede maler, tegner, former og skriver og FOR ALLE andre som ønsker å oppdage og utvikle egne kreative ressurser som viktig redskap i endrings-prosesser, nyskapning, vekst og utfoldelse i alle sammenheng, både privat og profesjonelt.

 

Vi ønsker å formidle en fritt tilgjengelig kreativitet slik at enhver blir fortrolig med å anvende det kreative individuelt som grunnleggende ressurs i personlig ledelse og relasjonskompetanse. 

I en hurtig forandrende verden med store globale utfordringer er behovet for indre vekst, kreativitet og samhørighet på et mere allment nivå viktig. Vår trening er en mulighet for deg som føler at kreativitet absolutt er en avgjørende kompetanse for å håndtere utfordringer, like mye som for å utfolde det gode i livet.

HVA FÅR DU UT AV TRENINGEN?
 En ny kompetanse i både kommunikasjon, menneskelig psykologi og kreativitet som du kan integrere i din hverdag, yrkesliv eller karriereretning 
Trygghet til å være friere og mere målrettet i din bruk av kreativitet som ressurs i arbeid og hverdag
Større toleranse og sentrering i møte med utfordrende situasjoner, både de som er overveldende negative, like mye som de skjellsettende positive
En nyansert evne til  å hvile i endrings prosesser og den rytme de forutsetter 
Mot til å følge nye muligheter og kreative valg  
Økt evne til å lytte til, og handle ut fra det som er vesentlig for deg som menneske.

 

netmoblbrettBONUS: Medlemsside med opptak av øvelser og meditasjoner fra online undervisning. Du har tilgang gjennom hele studiet og 6 månder etter siste undervisningsdag.

 

 

UNDERVISNING PÅ FYSISKE SAMLINGER OG ONLINE 

Treningen varer i 1 år fra 8. juli 2024 til 14. juli 2025, og har følgende struktur:

-To sommerseminar hvor vi møtes fysisk i Danmark. Begge seminarene varer i 7 dager.

-Et fysisk vinterseminar i mars fra torsdag kveld til søndag ettermiddag i Danmark.

-3 online helge fordypninger igjennom høst og vinter.

-20 kvelder med online undervisning i løpet av året.

-Totalt 240 undervisningstimer.

-I tillegg kommer litteraturstudie og eget arbeid med kreative prosesser, samt individuelle veiledninger ut fra personlig behov.

 


 

En samtale om kreativitet mellom forfatter Maja Bohne Johnsen og Therese Falck leder ved Instituttet. Maja er medunderviser på Trening i Kreativ Utviklings første sommer samling i 2024.

 

BAKGRUNN

Vi har over 10.000 timer med undervisningserfaring fra utdanning og kursforløp i  Jungiansk kunstterapi og holistisk psykoterapi hvor kreative metoder og mindfulness er i fokus. Vi har også over 30 år med personlig, eksistensiell utvikling i terapi, selvutvikling, meditasjon, kroppsbevissthet, sanselighet, seksualitet og frie kreative metoder. Dette har gitt oss kompetanse og tillit i å fordype nærvær og kreativitet i kriser, i relasjoner og i arbeid. Vår trening er forankret i hverdagens liv og leven.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


TRENINGEN I KREATIV UTVIKLING
Trening i Kreativ Utvikling inneholder frie, kreative uttrykk i samspill med mindfulness, og C. G. Jungs psykologi og livsholdning. Videre har vi fokus på, kroppslig, sanselig og følelsesmessig nærvær, samt empati og bevissthet om egne ressurser. I treningen er vi også opptatt av å ha med en våkenhet på fellesskapet, i nåtiden og det samfunnet vi lever i.

Undervisnings opplegget er intensivt med en kombinasjon av tre fysiske samlinger og digital online undervisning. Gjennom pandemien har vi tilegnet oss kompetanse på online undervisning og har god erfaring med hvordan vi kan optimalisere dette mediet.

 

Studiet starter med en syv dagers sommersamling fra 8. til 14. juli 2024 i hjertet av Danmark, en halv time med taxi fra Billund Lufthavn. Vi holder hus på Sol15, som er Vækstcenterets kurslokaler i Nørre Snede. Fokus på første samling hviler på den imaginære kapasitet og våre medfødte ressurser. Øvelser og kreative prosesser tar utgangspunkt i mindfullness, Jungs Arketyper, minner, tanker, følelser, bioenergien og sansene. Vi undersøker hvordan farger og symbol påvirker oss og oppdager nye muligheter i møte med ukjente sider av oss selv. Vi arbeider med skriving, tegning og maling.


Høstsemesterets kvelds og helge undervisninger på Zoom vil vi fortsette å fordype, integrere og nyansere øvelser og tema fra sommerens samling i Danmark.
Skyggens arketype som utgangspunkt for ukjente muligheter er et hovedfokus, med kreative prosesser og mindfulness øvelser som sentrale redskaper. 

 

Vinter og vårsemesteret introduserer nye metoder i arbeidet med indre og ytre kommunikasjon gjennom kreative undersøkelser og meditative øvelser. Undervisningen er forankret i C. G. Jungs psykologiske forståelse av den personlige og kollektive menneskelige bevissthet, samt Vækstcenter-pedagogikken og Bob Moores energiøvelser.


Vinterseminar i Danmark fra torsdag kveld til søndag ettermiddag 20. - 23. mars 2025 fokuserer på det indre barns arketype som symbol på våre medfødte kvaliteter, og undersøker hvordan vi kan balansere vår personlighet og styrke gode vekst-prosesser.  Collage er kreativ metode som tar i bruk bilder fra magasiner og annet bildemateriale, samt kopier av egne foto. Vi jobber ut fra mandala strukturer og eldgamle fellesmenneskelige symbol.


Fokus på andre sommersamling i 2025 i Danmark 21. -27. juli er den indre partner og helhetens Arketype. Vi undersøker livets dans gjennom kropp og sanser, samt personlighetens premisser for utfoldelse av det som er sant og vesentlig for oss som unike individ.

Se fullstendig program helt nederst på siden!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


  


 

Det er to hovedaspekt i treningen: 
Selvutviklings perspektivet, hvor det handler om å erfare og utfolde nye områder av personligheten og heve egen fagkompetanse med friere kreativitet i indre og ytre kommunikasjon, større psykologisk innsikt og erfaring i bruk af mindfullness metoder. Det kan være å utfolde ressurser som selvtillit, kreativitet, ukjente evner, en trygg kropp, sanselighet og intuisjon
. Hovedvekten av undervisningen har dette perspektivet!

 

Spirituell søken eller meningsaspektet handler om menneskets iboende søken etter mening, forbindelse og eksistensielle svar. Lengselen og behov for reorientering vekkes ofte i livskriser og omveltninger. Andre er fra tidlig i livet på søk etter svaret på hvorfor ytre suksess og rikdom ikke gir indre ro og lykke. Vår forståelse av det spirituelle handler om å være i kontakt med oss selv og alt vi opplever så fullstendig som mulig. Et symbol for det kan være C. G. Jung beskrivelse av selvets arketype, som et tre med kronen utfoldet opp i det himmelske og røttene ned det dypeste mørke.

Vår undervisning retter seg ikke mot en spesifikk religiøs tradisjon, men mot det som er felles for alle spirituelle tradisjoner; kjærligheten og medfølelsens kraft, bevissthetens våkne klarhet, sinnets kreative strøm, kroppens sanselige nærvær, seksualitetens potensiale og åndedrettet som forbinder oss med alt levende. Elevenes personlige tro og religiøse retning er velkommen og respektert i undervisningen.

Undervisningen i meditativ mindfulness undervises i et selvutviklings perspektiv, og har til hensikt å etablere et større nærvær i livet, både i arbeid og hverdagsliv. Dette er enkle og åpne meditasjonsøvelser og visualiseringer som baseres på forholdet til og oppmerksomheten på; kroppen, bioenergien, pusten, det empatiske, den kreative impuls og selve våkenheten eller det nøytrale nærvær. Jes Bertelsens Empatistjerne/pentagram, Bob Moores energiøvelser og Somatic Experiencing  er blant kildene til øvelsene vi underviser i.

Det terapeutiske området som henviser til arbeid med biografiske sår og traumatiske opplevelser vil naturligvis berøres og aktiveres. Derfor vil kreative, psykosomatiske og mindfullness metoder i relasjon til sjokk og traumer være integrert i undervisningen når det er naturlig, selv om treningen ikke har dette som fokus .

Undervisningen er tilrettelagt slik at den enkelte deltaker gjennom egen erfaring med det prosessorienterte arbeidet etablerer en nyansert forståelse av sentral terminologi og teori i Jungiansk psykologi, østlig forståelse av bioenergi og mindfullness.

Mindfullness anvendes blant annet også for å forstå og iaktta kreativiteten slik den uttrykker seg gjennom tanker, følelser, fornemmelser, inspirasjoner, fantasier, drømmer og lengsler.

Treningen fokuserer på kreative uttrykk med medier som penn og papir, oljekritt, maling, foto, stoff, naturmaterialer, kroppen mm. Treningen foregår både individuelt og i gruppe prosesser.

Metodene som benyttes er dybdespykologiske meditasjoner, arbeid med og forståelse av farger og symbol, drømmer, aktiv imaginasjon, psykologisk alkymi, kroppssegment/chakra-orientering, mindfulness, inquiery, energiøvelser, dans, enkel yoga/chi gong og somaticbodywork.

Metodene og de kreative teknikkene fungerer som hjelpemidler til å uttrykke og oppdage hvor den enkelte er i sin prosess.

Vi gjør oppmerksom på at det ikke er undervisning i kunstneriske teknikker. Det er enkel og fri kreativ utfoldelse uten krav eller fokus på resultat!

 

HVEM ER TRENINGEN FOR?

Treningen er utviklet for alle som arbeider direkte eller indirekte med og for mennesker. Uansett om det er innenfor privat eller offentlig sektor. Med friske eller syke. Barn, unge, voksne eller eldre. I salg, skapende produksjon, undervisning eller helse og omsorg. Kreativitet som utviklende og forbindende ressurs hjelper oss å skape rom for empati, utvikling og integrasjon på tvers av kjønn, alder og kultur.

Treningen er også for kunstnere som ønsker å forfine evnen til å formidle dybden og nerven i profesjonelle kunst prosjekt, og ikke minst for å bli tryggere i å bruke sperrer og motløshet som unike muligheter.

 

Treningen kan gi deg som er i en livskrise den eksistensielle fordypningen som behøves for å  endre kurs i livet.


TERAPI & SELVANSVARLIGHET

Vi gjør oppmerksom på at Treningen er innenfor rammene av selvutvikling, personlig vekst og faglig kompetanseheving. Hele forløpet er formet ut fra at hver enkelt deltager har stabilitet og evne til å bære seg selv, uttrykke egne behov og grenser. Det kan være utfordrende for deg som deltaker når du blir aktivert av intense følelser som de ulike øvelsene kan åpne opp for. Dette er en naturlig del av undervisningen og øvelser som balanserer og gir indre trygghet er inkludert. 
Treningen er ikke et gruppeterapeutisk forløp, hvis det viser seg å være et behov for terapi og individuell støtte skal deltageren selv velge en psykolog/psykoterapeut/kunstterapeut for terapeutisk behandling i et tilpasset individuelt forløp ut over selve treningen. Det er også mulig å booke individuell veilednings tid til ordinær timepris, online eller fysisk, med underviserne på Treningen.

LES HVA DELTAKERE SIER OM TRENINGEN

Institut for Kreativ Udvikling
Anna

“Det siste året har jeg vært med på «Trening i Kreativ Utvikling»,  - et helårs kurs med kreative metoder for selvutkling, hos Institut for Kreativ Udvikling. Det kan jeg varmt og helhjertet anbefale, om du virkelig vil bli bedre kjent med deg selv. Jeg har grått, jeg har ledd, jeg har slitt, jeg har LÆRT, og jeg har forstått, - SÅ MYE MER om meg selv. Det har til tider vært utfordrende, men samtidig trygt. 

Gjennom hele prosessen har jeg følt meg så trygt ledet, og holdt, av kursleder Therese Falck og hennes medlærere. Samt de andre kursdeltakerne selvfølgelig, MENNESKENE som har har tatt i mot meg, og delt av hele seg, og alle sine farger og valører. Denne prosessen har gitt meg større kjærlighet til, og medfølelse med meg selv. Og den har gitt meg større kjærlighet, forståelse, og tillit til mine medmennesker. 

Det har gjort at jeg føler meg mindre utenfor, og mer innenfor, i menneskeflokken. 

Takk 💚”

Institut for Kreativ Udvikling
Deltaker på Trening i Kreativ Utvikling kull 1

“Jeg opplever en større bevissthet rundt mitt eget vesen og en trygghet i hvem jeg er, og min rett til å være det i forhold til andre. En vedvarende oppmerksomhet på mine egne grenser og hva som er riktig for meg uavhengig av andres mening har bidratt til denne tryggheten. En større tillit (og nysgjerrighet på) til egne ressurser og hva jeg kan bringe av verdi ut i verden. Det har ført til at jeg i større grad står for mine egne valg og stoler mer på meg selv, jeg er ikke så avhengig av hva andre mener men finner min egen trygghet i hva jeg faktisk selv ønsker.

Som kunstner har treningen gitt meg større tillit til det kunstneriske, at det er et språk som kommer fra et sted, et sted som har betydning ut over en selv som person. At det kunstneriske er en formidling av dyp erfaring og at denne erfaringen er noe som er viktig å kommunisere ut til andre fordi det kan støtte deres erkjennelser på et dypere og mer ubevisst plan.

Treningen har gitt meg økt bevissthet og fokus rundt egne prosesser. Den har gitt meg mange hjelpemidler og verktøy som jeg kan fortsette å bruke i min individuelle praksis fremover.
Meditasjon/healing øvelsene har vært en ny erfaring for meg og disse vil jeg fortsette med fremover. Der har oppstått veldig overraskende bilder og impulser i meditasjonen, som noe som henger sammen med drømmearbeidet som jeg gjør regelmessig. Jeg føler at der har skjedd mye healing gjennom øvelsene og at dette på en mild måte har myknet opp ganske stivnete mønstre i sinnet, og gitt meg adgang til dypere erkjennelser. Så for meg har healing meditasjonen sammen med arbeidet med drømmer vært den mest effektive måten å komme i kontakt med det ubevisste.”

Institut for Kreativ Udvikling
Silje

“Trening i Kreativ Utvikling har gitt meg mer tro på meg selv og egne ressurser.
Jeg synes det viktigste for meg var å tørre å åpne seg opp for meg selv og andre og det å dele utrykk med hverandre i sårbare situasjoner. Å jobbe med drømmer, mitt indre barn og mitt eget selvbilde har vært viktig for meg under treningen.
Jeg føler jeg har hatt en god selvutvikling gjennom dette året. Jeg er mer trygg på meg selv og har også lært meg gode metoder om hvordan jeg kan jobbe kreativt med vanskelige ting. Jeg har nå etter året hos dere hatt min første separat utstilling som ble veldig bra mottatt. Solgte 11 bilder på vernissasjen. Hadde jeg aldri våget for et år siden. Tusen takk for et lærerikt og bra år sammen med dere.”
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Datoer for samlinger i Danmark og Online

SAMLINGER I DANMARK, Nørre Snede
Sommersamling 8. - 14. Juli 2024, mandag kl 9:00 til søndag kl.13.45.

Undervisning fra kl. 9.00 til 18.30 alle hele dager. 
Pause alle hele dager: kl.13.00 til kl.15.00.
Vintersamling 20. - 23. Mars 2025,
torsdag kl.18.30 til kl.21.00. Fredag og lørdag 9.00 til kl.19.30 Søndag kl. 9.00 til kl.13.45.
Sommersamling 21. - 27. Juli 2025, mandag kl 9:00 til søndag kl.13.45.
Undervisning fra kl. 9.00 til 18.30 alle hele dager. 
Pause alle hele dager: kl.13.00 til kl.15.00.

ONLINE UNDERVISNING PÅ ZOOM 2024 - Onsdager kl.19.00 til 21.30.
Uke 34 til og med uke 38. En kveld med hel gruppe, samt to kvelder med 1/2* gruppe

Uke 40 til og med uke 45. Tre kvelder med hel gruppe, samt 1 kveld med 1/2* gruppe
Uke 48 og 49. En kveld med 1/2* gruppe.
Totalt 8 kveldsundervisninger hvorav 4 er med halve* gruppen
* gruppen deles i 3, med en ekstra kveld ved 15 til 18 deltagere

ONLINE UNDERVISNING PÅ ZOOM 2024 - Helg fra fredag kl.19.00 til søndag kl.15.00.
13. - 15. september.

22. - 24. november.
Fredag 19.00 til 21.30, lørdag kl. 10.00-13.00 og 15.00 til 18.00. Søndag 10.00 til 15.00 (pause ca. kl 12.00-12.45).

ONLINE UNDERVISNING PÅ ZOOM 2025- Onsdager kl.19.00 til 21.30.
Uke 2 til og med uke 8.

Uke 10 til og med uke 15.
Uke 18 til og med uke 20.
Uke 21 til og med uke 25.
Totalt ca. 12-14 kveldsundervisninger hvor 3-6 kvelder vil være i delt gruppe.

ONLINE UNDERVISNING PÅ ZOOM 2025 - Helg fra fredag kl.19.00 til søndag kl.15.00.
24. - 26. Januar 2025

Fredag 19.00 til 21.30, lørdag kl. 10.00-13.00 og 15.00 til 18.00. Søndag 10.00 til 15.00 (pause ca. kl 12.00-12.45).

ONLINE UNDERVISNING MED GJESTELÆRERE PÅ ZOOM 2025- Onsdager kl.19.00 til 21.30.
April/Mai: hver onsdag 4 uker - Gjestelærer underviser.

Mai/Juni: Hver onsdag i 4 uker - Gjestelærer underviser.

OVERNATTING
Det er mulig å leie rom hos fastboende på Vækstcenteret. Fra DKK 250,- til 400,- pr. natt. Enkelt eller dobbeltrom. Eller

KAFFE/TE OG LUNSJ
Kaffe og te er inkludert i prisen. Det vil være

mulig å bestille felles lunsj hvis det er mange nok som ønsker det. Det er 5 minutters gange til Rema og Brugsen.

 
TRANSPORT - FLY - TOG
Nørre Snede ligger 30 minutter med bil fra Billund lufthavn, 15 minutter med bil fra Thyregod togstasjon og 30 minutter med bil fra Vejle togstasjon.

KOSTNADER
For online undervisning og undervisning i Danmark, samt materiale som er tilgjengelig på vinter- og sommersamlingene. Beløpet dekker ikke kreativt materiell til online undervisning eller individuell veilledning. Heller ikke reise, kost og losji på sommersamlingene.

DKK 25.900,- Du får spesialpris ved deltakelse på Kreativ Flyt.

Påmelding

Hos Institut for Kreativ Udvikling kan du dele din betaling op over 6 eller 12.

Det er plass til 20 deltagere.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


HOVEDUNDERVISERE

Therese portrettTherese Ninti Falck har bakgrunn og utdannelse i meditasjon, Jungiansk kunstterapi, gruppe-psykoterapi, tantra og sexual bodywork, energiøvelser og healing fra Bob Moore og den taoistiske tradisjon. Hennes søken etter et meningsfylt liv er integrert i daglig meditasjons praksis og jevn undervisning fra Vækstcenterets åpne og spirituelle impuls igjennom 25 år, samt jevnlige retreat av kortere og lengre varighet.
Les mer!

 

 


kianKian Sloth Falck har arbeidet med mennesker i over 30 år innen helse, utvikling og kreativitet. Og vært i eksistensiell trening på Vækstcenteret siste 25 år, fastboende siden 2011. Min pedagogiske tilnærming bygger på Carl G. Jungs psykologi og livssyn samt Ira Progoffs arbeid, og er primært basert på et holistisk dybdepsykologisk syn. Jeg har mottatt meditasjons undervisning hos Jes Bertelsen siden 1998 og er autorisert mindfulness instruktør fra Skolen for anvendt meditasjon i Danmark. Les mer!

 


 

GJESTEUNDERVISERE

cecilieCecilie Jakobsen Cand.polit i pedagogikk fra Universitetet i Tromsø. Diplomert kunstterapeut med videreutdanning fra Institutt for kreativ utvikling. Spesialist i klinisk pedagogikk fra RBUP Sør/Øst. Mange års erfaring fra arbeid i barne- og ungdomspsykiatri og voksenpsykiatri, som lærer/lektor på videregående skole og høgskole- og i eget firma som tilbyder av veiledning og undervisning. I mitt arbeide har jeg vært særlig opptatt av kreativitet i et utviklingsperspektiv, i samhandling og i behandling, fra nyfødt til gammel. Cecilie underviser online våren 2025.

 

 Skjermbilde 2021-11-02 kl. 14.23.55Maja Bohne Johnsen har skrevet blant annet Vestregata for Hålogaland Teater i 2016, og Alaska for Festspillene i Nord-Norge 2017. Johnsen tok en mastergrad i scenetekst ved Kunsthøgskolen i Oslo 2015–2017. I 2019 hadde hun urpremiere på Operetten om Mack ved Hålogaland Teater. Hun har også vært husdramatiker ved Dramatikkens Hus. For tiden jobber hun med to ulike prosjekter og skal samarbeide med Hålogaland Teater de neste årene. Johnsen har skuespillerutdanning fra USA og hun har gått på forfatterstudiet ved Universitetet i Tromsø. Hun er utdannet kunstterapeut ved Institutt for Kreativ Utvikling. Maja underviser i kreativ skrivekunst på første samling i Danmark 2024 samt online våren 2025.

62075888_10217536013739911_237783927970856960_nBirgitte Rasmussen bor på Vækstcenteret og er utdannet 5rythms teacher hos Gabrielle Roth i 2008 med etterutdanning i 5Rytmers Heartbeat i 2020. Hun skriver på dans5rytmer.dk ; “Jeg hørte om Gabrielle Roth og de 5 rytmer i 1989. Dybt fascineret begyndte jeg at danse rytmerne i min stue. Først 7 år senere kom jeg med på en 5rytme workshop i Århus, ledet af Ya'Acov Darling Kahn. En helt ny verden åbnede sig og i år 2000 tog jeg til San Fransisco for at deltage i Gabrielle Roths månedslange danseretreat 'On the road' for at fejre årtusindskiftet. Igennem årene har jeg danset mange workshops i Danmark, Europa og USA, samt de ugentlige klasser. Det har været en bevægende og udfordrende rejse, og jeg er lykkelig for at kunne give noget af alt det jeg har fået tilbage. Birgitte underviser på sommersamlingen i 2026. 

 


KURS LOKALE

Vi leier Vækstcenterets lokale: Sol15 i Nørre Snede. Med 100m2 kursrom, spiserom og kjøkken.
Stedet har en deilig atmosfære og ro som bidrar til indre fordypning.