Drømmenes Visdom Nettkurs

DALL·E 2024-02-04 20.05.01 - Create an image in a naturalistic style that illustrates the theme 'the body and dreams,' integrating symbols within the human body. Picture a realist

Drømmenes Visdom

Velkommen til en reise inn i drømmenes verden, et sted for visdom og selvoppdagelse. "Drømmenes Visdom - Nettkurs" er en unik mulighet til å utforske ditt indre landskap, en reise som ikke bare for personlig vekst men også dypere innsikt i de budskapene dine drømmer bærer. Dette blogginnlegget tar deg gjennom hva kurset innebærer, hvem det er for, og hvordan det kan transformere din forståelse av deg selv og din tilværelse.

Hva er Drømmenes Visdom?

"Drømmenes Visdom" er et nettkurs…

Læs mere…

Hva er kunstterapi

photo-1547826039-bfc35e0f1ea8

"I'd rather be whole than good." As whole human beings we have dark thoughts and impulses as well as light. When we deny that part of ourselves, as with denial of any part of ourselves, we invite trouble. Accept and love all of yourself."
Carl Gustav Jung.


Kunstterapi og kreativ utvikling
Menneskets iboende kreativitet har potensialet til å endre livet i mange retninger. Når ord ikke er nok, er det ikke uvanlig at vi søker mot bilder og symboler for å skape mening eller vise vår historie. Mang…

Læs mere…