Hva er kunstterapi

photo-1547826039-bfc35e0f1ea8

"I'd rather be whole than good." As whole human beings we have dark thoughts and impulses as well as light. When we deny that part of ourselves, as with denial of any part of ourselves, we invite trouble. Accept and love all of yourself."
Carl Gustav Jung.


Kunstterapi og kreativ utvikling
Menneskets iboende kreativitet har potensialet til å endre livet i mange retninger. Når ord ikke er nok, er det ikke uvanlig at vi søker mot bilder og symboler for å skape mening eller vise vår historie. Mange forbinder kunst med det å skape et kunstverk. I kunstterapi er det ikke resultatet som er avgjørende, men selve uttrykket. Med dette utgangspunktet er ikke kunstfaglig kompetanse nødvendig for å kunne uttrykke seg kreativt.
Vi mener derfor at
kreativ utvikling er beskrivende for den prosessorienterte kunstterapien vi underviser i.

Utdanningens pedagogiske fundament
Vårt pedagogiske fundament er forankret i Carl Gustav Jungs dybdepsykologi og livsholdning. I dybdepsykologi er man opptatt av dynamikken mellom det bevisste og det ubevisste. Bruk av myter, legender, eventyr og undersøkelse av drømmer er sentralt i utdanningen for å skape en forbindelse mellom det ubevisste og det bevisste.


Det ubevisste har en drømmende kvalitet over seg. Derfor er alle kreative uttrykk viktige for å få kontakt med det ubevisste og forbinde den indre psykiske virkelighet med den ytre verden. Vår erfaring er at mindfulness kan bidra med en våken og vennlig nærværskvalitet inn i denne prosessen. I arbeidet med det ubevisste slik at identiteten med innholdet blir mere løs, våken og objektivt.
Vi komplimenterer derfor dybdepsykologien med mindfulness, også kaldt nøytral iakttakelse og bevisst nærvær. Den undervisning vi gir i meditative teknikker og fokus på indre oppmerksomhet, er hentet fra østlig filosofi og østlige erfaringstradisjoner.

I første hånd er det viktig å erfare den fortrengte følelsen, uttrykke den kreativt og sproglig. Utvide den og la den få en naturlig plass i livet. Deretter anvendes mindfulness, vennlig og løst for å endre kommunikasjon med seg selv og andre. Først erkjenne og uttrykke for eksempel; vrede. Deretter erkjenne kraften og energien i vreden. For så å trene på å la vredeskraften sirkulere fritt i kropp og psyke uten å utrykke eller undertrykke den. Slik kan man erfare at kropp og følelse er fylt av vrede mens sinnet er rolig og klart. Det frisetter vredeskraften til en fri energi, som kan gi nye muligheter for kreative ressurser.

Hva er kunstterapi?
Kunstterapi, også kalt kunst- og uttrykksterapi, er psykoterapi med bevisst bruk av det kreative uttrykk for å møte psykologiske og emosjonelle behov. I terapien benytter man kreative materialer som maling, fettstifter, leire, stoff, naturmaterialer osv.

I virkeligheten blir kunst som terapi og kunstterapi brukt sammen i forskjellig grad. Både det at kunst kan fremme en psykisk helingsprosess og at det kreative uttrykket er viktig i terapi. Det finnes mange forskjellige retninger i kunstterapi, men felles for dem alle er tilliten til det kreative uttrykket som helhetsskapende. Retningene spenner seg fra den kognitive tradisjon til forskjellige psykoterapeutiske tradisjoner som vektlegger det kreative uttrykk, til de som primært bruker kunst som metode.

De fleste modellene faller inn under to hovedretninger. Den ene har en tro på den iboende, helbredende kraften i den skapende prosessen. Her legges vekten på at den kreative prosessen mennesket går inn gjennom å uttrykke seg, i seg selv anses som terapeutisk. Uttrykket ses på som en mulighet til å møte seg selv imaginativt, autentisk og spontant. Over tid kan denne erfaringen lede til heling av emosjonelle sår, personlig transformasjon og personlig helhet.

Den andre retningen baseres på ideen om at kunst er et uttrykk for symbolsk kommunikasjon. Dette synet er basert på at kunst er et verktøy i psykoterapi. Tegning, maling, leire, stemme og andre kunstuttrykk brukes for å kommunisere følelser og indre konflikter. Det kreative uttrykket blir en viktig døråpner for både den indre og ytre dialog. Det muliggjør større innsikt og evne til konfliktløsning og vekst. 

Anvendelse av kunstterapi i praksis
Kunstterapeuter arbeider med barn, ungdom og voksne - både individuelt, i par, familier, grupper og på arbeidsplasser. I helse- og sosialt arbeid kan kunstterapi brukes i mange kliniske settinger med forskjellige aldersgrupper og kulturer. Kunstterapi kan også brukes i kunststudier og selvutviklingsgrupper med fokus på kreativ utfoldelse.

0 kommentarer

Der er endnu ingen kommentarer. Vær den første til at skrive en!