photo-1468421870903-4df1664ac249


Supplerende kurs - Modul 4

Enkeltstående valgfrie kurs eller individuell veiledning, online eller fysiske ved IKU. totalt 56 undervisnings timer ( UT). Alle små og store kurs fullført både før og under utdannelsen gjelder. (Introkurs, drømmegrupper, kvinnekurs, osv)

Hel - Vill - Vis - 32 UT
Kreativ Flyt
- 10 UT
Drømmegruppe - Online - 10,5 UT
Individuell veiledning 1,5 UT