Videreutdannelse i kunstterapi


Starter 18. mars 2022!

 Kreativitet er en visdomskilde med uendelige muligheter!


Dette er siste gang videreutdannelse i kunstterapi arrangeres.
På videreutdannelsen får du en fordypning i Alkymiske forvandlings-prosesser ut fra et
moderne dybdepsykologisk fundament, hvor kreativiteten er den røde tråden som fører deg nærmere ditt sanne vesen. Forvandling av ubevisste holdninger til en klar og vennlig oppmerksomhet i indre og ytre kommunikasjon, gjør at du kan bruke dine medfødte og tilegnede ressurser i større omfang - til glede for deg selv og dine omgivelser.

Du trenes i kreative metoder som hjelper deg å hvile i egen autoritet når du utfolder og formidler dine kompetanser og ressurser. Metodene gir en klarhet omkring premissene for hva som er vesentlig for deg i ditt liv.

Akryl, akvarell, ulike typer fargestifter og blyant er blant materialene vi bruker på lerret og papir. Og vi lar språket, kroppen og stemmen være  viktige instrument i erkjennelses-prosessene.

Du får utfordret egne evner til å uttrykke deg, gjør nye erfaringer med kreativitetens vesen og oppdager andre dybder i kreativ flyt.

Vi arbeider blant annet på det samme lerret igjennom hele studiet. Det males en kolbe som fylles med Prima Materia, som er det råmateriale vi har kontakt med i dypet av oss selv. Deretter vil vi trene vår personlige evne til å befruktes av inspirasjon, og la oppmerksomheten være som en kolbe, hvor lerretet er vårt speil. Det oppfordres til å bruke farger og symboler som beskriver de utfordringer og ressurser vi har kontakt med følelsesmessig, intellektuelt og spirituelt. Du vil erfare hvordan symbolenes kraft kan bevisstgjøre og heale når vi tar drømmer og det imaginære på alvor.

Målet med undervisningen er å videreutvikle en lyttende og vennlig innstilling til det som oppleves, uavhengig av om vi synes det er behagelig eller utfordrende. Slik etableres en tillit til å iaktta kreative uttrykk og samtidig være i stand til å observere hva som foregår i sinnet, kroppen, de mere stille følelsene og åndedrettet. Og nettopp her er et ubegrenset potensiale til en naturlig frihet i møte livets mange fasetter.

Vi trener blandt annet skygge-, motsattkjønnet-, samt visdoms-meditasjon. Disse øvelsene er analoge med de tre fasene i Alkymien; Nigredo, Albedo og Rubedo. Bob Moores helende pedagogikk for å bevisstgjøre resursene i energikroppen er integrert i undervisingen og du vil lære de 8 strømmene i løpet av utdannelsens 28 måneder.

IMG_5494


Utdannelsens struktur og omfang

Videreutdannelsen har tre sommer-samlinger på Sol15, i Vækstcenterets vakre kurslokaler i Danmark. Her er vi omsluttet av Vækstcenterets forfinede atmosfære og det er muligheter for overnatting hos de fastboende og andre i nærområdet.

Høst og vinter undervisningen er live-online på Zoom, i tillegg kommer online moduler for selvstudie på vårparten. Sammenliknet med tidligere videreutdanninger vil denne studiemodellen gi en kontinuitet med gode muligheter til å veve ny forståelse og erfaringsbasert kunnskap inn i sammenheng med hverdagens muligheter og utfordringer.

Utdannelsen er oppdatert med 5 dagers ekstra undervisning; 21 dagers fysisk møte og 19 dagers online møte. Du som deltaker får tilgang til en egen online medlemsside, hvor blandt annet opptak av relevante Zoom møter, online studiemoduler, lydfiler og ressurser fra DK-samlingene vil være tilgjengelig.

 

 

Du får:
- Tre hele ukes-samlinger i Danmark i Vækstcenterets lokaler på Solbakkevej 15. Cirka 30 minutter fra Billund lufthavn.
- Totalt 19 dagers undervisning på Zoom inkludert ett online retreat det siste studieåret.
- Tilgang til online medlemsportal. 
- Zoom undervisning som også kan sees i ettertid.

- Online moduler til selvstudie fra april til juni de tre vårsemestrene.
- Jevnlig undervisning i 28 måneder, med god tid til fordypning og integrasjon.


-Tilgang til studiets online portal i 3 år

 

1. Første Zoom Samling: 18. - 20. mars 2022

Introduksjon og oppstart av utdannelsen.

I disse første dagene i forløpet etableres den alkymiske kolbe på lerretet ved hjelp av geometri, farger og elementene. Undervisningen går sakte frem slik at alle mestrer den konkrete male-prosessen.

Vi åpner for avspenning og nærvær igjennom kreativ sentrering. Jord og fundament for fremtidig arbeid er i fokus og hver enkelt veiledes i å følge sin naturlige rytme. 

Praktisk undersøkelse og undervisning av teorien bak metode og teknikk vil inngå. 

Therese N. Falck underviser 

 

2. Første Sommer-samling på Sol15: 22. - 28. juli 2022.  

Inn i dypet av prosessen: Nigredo

Undervisningen alternerer mellom metoder som støtter en indre meditativ og prosessorientert lytten, og en ytre kreativ projeksjon av det materiale som trer frem i bevisstheten. Alkymiens basale prinsipper brukes som et veikart. Vi fordyper forståelsen av arketyper, psykens oppbygning, alkymiske symboler, drømmenes potensiale og den individuelle rytmen i en alkymisk integrasjonsprosess. Uken avrundes med fokus på å samle opp sentrale tema, samt etablere en god balanse og retning for videre fordypning i tiden fremover.

Gjestelærer:
Kian Sloth Falck underviser i drømmer og meditasjon.

Hovedlærer:

Therese N.Falck

3. Samling på Zoom: 21. - 23. oktober 2022

Fortsettelse av undervisningen etter første Sommer-samling:

Over the rainbow the skies are blue: Skyggens arketype.

Fredag 19.00 - 21.30
Lørdag 10.00 - 13.00 og 15.00 - 18.00
Søndag 10.00 - 13.00

Therese N. Falck underviser.

4. Samling på Zoom: 13. - 15. januar 2023

The dreams that you dare to dream: Skyggen masterclass

Fredag 19.00 - 21.30
Lørdag 10.00 - 13.00 og 15.00 - 18.00
Søndag 10.00 - 13.00 

Therese N.Falck underviser.

5. Samling på Zoom: 24. - 26. mars 2023

Your dreams really do come true: Skyggen masterclass

Fredag 19.00 - 21.30
Lørdag 10.00 - 13.00 og 15.00 - 18.00
Søndag 10.00 - 13.00

Therese N.Falck underviser.


6. Andre Sommer-samling på Sol15: 24. - 30. juli 2023. 

Seksualitet, Polaritet & Energikroppen: Albedo

Seksualiteten er kreativitetens juvel. Den er sin egen, og har skapt alt liv i denne verden. Igjennom polaritets øvelser, visualiseringer og kreative oppgaver går vi tettere på vårt seksuelle vannmerke, kontakter vår indre partner og undersøker de skattene som gjemmer seg der.
Bob Moores meditasjoner, øvelser og grunnholdning er farget av vennlighet og aksept. Ved hjelp av hans helende metode undersøkes kroppens eteriske aspekt og vannet som element. 
"With truth and beauty permeated - 
From the wave was all created.
Water will all life sustain:
-What were our world, our mountains, and our plains?
Your power the freshness of our life maintains.
'Tis you from whom the life flows in our veins."

Johan Wolfgang von Goethe

Gjestelærer:
Kian Sloth Falck underviser i drømmer og meditasjon

Hovedlærer:

Therese N. Falck

7. Samling på Zoom: 26. - 29. oktober 2023

Videre trening og fordypning etter andre Sommer-samling:

Seksualitet & polaritet: Albedo

Torsdag 19.00 - 21.30
Fredag 10.00 - 13.00 og 15.00 - 18.00
Lørdag 10.00 - 13.00 og 15.00 - 18.00
Søndag 10.00 - 13.00

8. Samling på Zoom: 22. - 25. februar 2024

Alkymi Retreat: Individualitet og fellesskap i samklang.

Introduksjon til den tredje Sommer-samlingens retreat i rytme og form, samt videre fordypning i kreativitet igjennom de personlige temaer hver enkelt løfter inn i gruppen. 

Torsdag 19.00 - 21.30
Fredag 10.00 - 13.00 og 15.00 - 18.00
Lørdag 10.00 - 13.00 og 15.00 - 18.00
Søndag 10.00 - 13.00

9. Tredje Sommer-samling på Sol15: 22. - 28. juli 2024

Retreat: Rubedo & Quinta Essentia

Denne uka er et retreat med fordypning i alkymiske transformasjons prosesser. Vi undersøker hvordan metode og teori fra undervisning og trening kan veves sammen med våre unike ressurser til et levende håndverk og unik personlig livskunst.

Hvilke kreative impulser er det eksistensielt viktig å utfolde i livet? Hvordan la  impulser få lov til å fødes, leve sitt liv og dø uten å agere på den, og hva skjer med impulsen? Hvordan forbli ventende når alt stopper opp og ingenting skjer? Hvordan forholde seg nærværende og kreativt til det som er, og danse med i en strøm av berikende liv? 

Hvordan ha mot til å utfolde vår unike kreativitet i verden?

Vi undersøker:

*Visdommens arketype som symbol på vårt spirituelle potensial.

* Livets naturlige sykluser og kompleksets tilbakevendende struktur.
* Skyggearbeid som vedvarende emosjonell hygiene.

* Sammenhengen mellom drøm og energi.
* Motet til å utfolde vår skaperkraft og hengivelsen til den indre elskede.

* Hvordan være tro ovenfor det mest vesentlige i livet.
* Hjertets uendelige kapasitet.


Gjestelærer:
Kian Sloth Falck underviser i drøm og meditasjon.

Hovedlærer:
Therese Falck

SOMMER-SAMLINGENE I DANMARK
Første Samling. 22. - 28. juli 2022. I dypet av prosessen: Nigredo

Andre Samling. 24. - 30. juli 2023. Seksualitet, Polaritet og Energikroppen: Albedo
Tredje Samling. 22. - 28. juli 2024. Retreat: Rubedo & Quinta Essentia

Sommer-samlingenes undervisning starter på Sol15 kl. 9.00 alle dager og avslutter ca. kl.21:35. Siste dag avslutter undervisningen kl.13.45!

Undervisning 9:00 - 13.00 
Lunsjpause 13:00 til 16:00

Ettermiddags undervisning 16.00 - 19.00

Pause/ eget arbeid 19:00 - 21:00
Kveldsmeditasjon 21:00 - 21:35


LIVE ZOOM SAMLINGENE
Vår & høstsemester 2022 samt vårsemester 2023 har 3 dagers samlinger
18. - 20. mars 2022. Oppstart av prosessen: Fundamentet 
21. - 23. oktober 2022. Over the rainbow: Skyggens arketype.
13. - 15. januar 2023. Dare to dream: Skyggen masterclass
24. - 26. mars 2023. Dreams really do come true: Skyggen masterclass

Fredag 19.00 - 21.30
Lørdag 10.00 - 13.00 og 15.00 - 18.00
Søndag 10.00 - 13.00

Høstsemesteret 2023 samt vårsemesteret 2024 har 4 dagers zoomsamlinger
26. - 29. oktober 2023. Fordypning Seksualitet & polaritet: Albedo
22. - 25. februar 2024. Alkymi retreat

Torsdag 19.00 - 21.30
Fredag 10.00 - 13.00 og 15.00 - 18.00
Lørdag 10.00 - 13.00 og 15.00 - 18.00
Søndag 10.00 - 13.00

Enkelt-kvelder live på Zoom igjennom hele forløpet

2022
30. august kl. 19.00 - 21.30
28. september kl. 19.00 - 21.30
29. november kl. 19.00 - 21.30

2023

27.Februar kl. 19.00 - 21.30

30. August kl. 19.00 - 21.30
28.September kl. 19.00 - 21.3
30.November kl. 19.00 - 21.30

2024
31.Januar kl. 19.00 - 21.30
20.Mars kl. 19.00 - 21.30

ONLINE SELVSTUDIE MODULER
En undervisning og en oppgave for hver måned i april, mai og juni på vårsemestrene i 2022, 2023 og 2024. Modulen blir tiljengelig i månedens andre uke.

GENEREL INFORMASJON

Sommer-samlingenes undervisning starter på Sol15 kl. 9.00 alle dager og avslutter ca. kl.21:35. Siste dag avslutter undervisningen kl. 13.45

Undervisning 9:00 - 19:00 
Lunsjpause 13:00 til 16:00
Pause/ eget arbeid 19:00 - 21:00
Kveldsmeditasjon 21:00 - 21:35

KOSTNADER

Utdannelsen koster totalt kr. 39.000,-

Ved påmelding betaler du 6.500,-. av den totale studie prisen for å reservere din studieplass.

Alternative betalingsavtaler for de resterende 32.500,- av studiebeløpet:
1. kr. 1.161,- pr. måned i 28 delbetalinger fra 1 måned etter påmelding.
2. kr. 4.643,- hver 4. måned totalt 7 ganger fra 01.02.22
3. kr. 32.500,- på en gang før 1. samling i mars 2022.

Vi gjør oppmerksom på at det er spesifikke vilkår for deltagelse på videreutdannelsen:

Les vilkår

Som deltaker binder du deg økonomisk til hele utdannelsen selv om du ikke kan delta på alle samlinger eller alle dager, eller ved studieavbrudd.

Kunstnerisk materiale som du skal bruke både på samling og hjemme, kommer i tillegg fra 1.000 - 3.000,- kroner avhengig hva du har fra før.
Overnatting koster ca. DKK 250,- til 350,-

Kaffe og te er inkludert på Sommer-samlingene.

Vi gjør oppmerksom på at undervisere, sted og tidspunkt for samlinger kan endres pga. uforutsette hendelser. Utdannelsen er for de som allerede har grunnutdannelse i kunstterapi eller en liknende psykoterapeutisk utdannelse.

Dette er ikke er et terapeutisk studieforløp. Fokus er rettet mot selvutvikling og meditasjon. Undervisning i nyere hjerneforskning og metoder i relasjon til sjokk og traumer vil være integrert. Det stilles større krav til egen ansvarlighet enn ved grunnutdannelsen i kunstterapi. Man skal selv bære det som settes igang og ha en balansert evne til å støtte prosessen både med selvstendig kreativt arbeid, meditasjon og i individuelle veiledninger etter behov mellom samlingene.

Sol15 - undervisningslokaler i Danmark