da_vinci_studies_of_embryos_luc_viatour.jpg 

 


INDIVIDUASJON


Individuasjon, et sentralt begrep i Jungs psykologiske teori og representerer prosessen der et individ integrerer og balanserer sentrale aspekter i sin personlige psyke slik at personligheten modnes og blir i stand til å utfolde sin unikhet i verden. 

Dette konseptet handler ikke bare om selvrealisering i en overfladisk forstand, men om en reise mot å forstå og anerkjenne både bevisste og ubevisste elementer i psyken. Det er en reise mot meningfullhet i et liv med formål.

Individuasjon er en grunnleggende prosess for menneskelig utvikling og vekst. Det handler ikke om å bli perfekt, men helere; altså ikke å eliminere svakheter eller negative aspekter av ens personlighet, men å anerkjenne og integrere disse aspektene i et mere balansert, tålerant og harmonisk hele. Det gir større autentisitet, hvor personligheten er kapabel til å være genuin og i korrespondanse med egne følelser. Slik får vi en større handlefrihet i møte med roller som samfunnet ofte forventer at vi skal spille. Individuasjon er en livslang reise.


Individuasjon er ikke en prosess for forbedring eller å bli god, men å bli mere "deg" 

C. G. Jung


Dette er en invitasjon til å undersøke forskjellige metoder til helhet innenfor Jungiansk psykologi og livssyn. Gjennom 4 kvelder på Zoom vil vi sammen dele erfaringer og arbeide kreativt. 

1. kveld - Kroppen og det ubevisste
Vi undersøker om det kan ligge ubevisste potensialer og en hensikt i smerte og sykdom. Undervisningen har ikke som målsetning å fjerne smerter og sykdom, men å undersøke om deler av ens egen helhet og livskraft ligger gjemt i kroppen.

2. kveld - Projeksjoner - Indre gull
Vi ser på hvorfor projeksjoner inneholder informasjon om hvor vi kan finne gull: Vårt eget gull, som er plassert i andres lomme. Gjennom dybdespykologisk meditasjon og kreative uttrykk søker vi å oppdage ressurser og viktige kvaliteter vi bevisst kan ta i eie.

3. kveld - Drømmer og Individuasjon
Drømmer er ikke enkelt hendelser, men en pågående prosess. Ved å se på de viktigste drømmene som er drømt over 5 til 30 år eller mer, er det mulig å oppdage en struktur eller et spor. Disse drømmene har et vannmerke, en umistelig informasjon, som kan gi en større mening og sammenheng i eget liv og hverdag.

4. kveld - Heller hel en god
Indviduasjonsprosessen handler ikke om å bli et godt menneske eller å bli perfekt eller få suksess. Det handler om medfølelse, mening, kjærlighet og felleskap. Vi bruker meditasjoner for helhet og integrasjon, og vi ser på sammenhengen mellom kropp, projeksjoner og drømmer.

Vi anvender mindfullness øvelser, kunstterapeutiske og kreative oppgaver for utforskning og fordypning.

Forløpet er åpent for alle som er interresert i Jungs psykologi og personlig vekst. Både deg som er erfaren og har noe erfaring.

Det vil også gi en meget god introduksjon til vår ettårige Trening i Kreativ Utvikling.

Hvert møte følger samme struktur:
- Kort meditasjon (10-15 minutter).
- Introduksjon om tema og presentasjon av oppgave.
- Kreativ oppgave.
- Deling om hvordan den kreative prosessen var. Enten i Zoom rom 1:1 eller alle sammen.
- Kort meditasjon til sist (5-10 minutter)


Torsdag: 25. April. 2. 9. og 16. mai

Tid: Kl. 19.00 – 21.00

Sted: Zoom, lenke sendes ut samme dag som undervisningen.

Pris: DKK 1000,-

Materiale: Du skal bruke papir, tegnesaker eller maling.

Underviser: Kian Sloth Falck

PÅMELDING